גבעת-שמואל "נושקת" לאוניברסיטת בר אילן. מה שגורם למצוקת חניה לתושבים כתוצאה מחנית סטודנטים ברחובות הסמוכים לאוניברסיטה.
לתושבים המתגוררים ברחובות הסמוכים לאוניברסיטה חולקו תווי חניה המקנים להם זכות חניה באזור מגורם, הזכאות לתו חניה הינו בכפוף לרישום הפונה במשרד הפנים כתושב העיר וכן תושב שברשותו ובבעלותו רכב הרשום על שמו.

טופס בקשה לתו חניה

אזרחים ואורחים המגיעים לאזור המוגבל לחניה באמצעות תווים יוכלו לחנות את רכביהם בחניה מוסדרת בתשלום (כחול-לבן).

אמצעי התשלום:
במדחנים, איזי פארק, תשלום באמצעות טלפון סלולריים וכרטיסי חניה ארציים.

תעריפי אגרת חניית רכב במקום חניה מוסדר מעודכן ל-5 שקלים לשעת חניה - יש להדגיש כי זמן מירבי לחניה בעיריית גבעת-שמואל הינו - 2 שעות בלבד!