גבעת-שמואל "נושקת" לאוניברסיטת בר אילן. מה שגורם למצוקת חניה לתושבים כתוצאה מחנית סטודנטים ברחובות הסמוכים לאוניברסיטה.
לתושבים המתגוררים ברחובות הסמוכים לאוניברסיטה חולקו תווי חניה המקנים להם זכות חניה באזור מגוריהם, הזכאות לתו חניה הינו בכפוף לרישום הפונה במשרד הפנים כתושב העיר וכן תושב שברשותו ובבעלותו רכב הרשום על שמו.

לידיעתכם, 
תו החניה הינו וירטואלי (אין צורך במדבקה על הרכב).
תו חניה לשוכר - תוקף תו בהתאם לתקופת השכירות בכפוף לאישור רשות החניה.
תו חניה תושב - תוקף התו עד לתאריך 31/12/2024 בכפוף לאישור רשות החניה.

 

טופס בקשה לתו חניה

 לאחר אישור התו לוקח כשעתיים לעדכון במערכת

אזרחים ואורחים המגיעים לאזור המוגבל לחניה באמצעות תווים יוכלו לחנות את רכביהם בחניה מוסדרת בתשלום (כחול-לבן).

 

אמצעי התשלום:
במדחנים, איזי פארק, תשלום באמצעות טלפון סלולריים וכרטיסי חניה ארציים.

תעריפי אגרת חניית רכב במקום חניה מוסדר מעודכן ל- 5.36 שקלים לשעת חניה - יש להדגיש כי זמן מירבי לחניה בעיריית גבעת-שמואל הינו - 2 שעות בלבד!