גל רז
ס. גזבר, מנהל מחלקת גבייה
03-5319228

ציור של שעון  שעות קבלת הקהל של מחלקת הגבייה:
ימים א', ב', ג', ה': 8:00-13:00, יום ד': 16:00-18:00

כתובת דוא"ל חדשה וייעודית לפניות תושבים בכל תחומי הגבייה: [email protected] 

למען טיפול יעיל וממוקד אנא ציינו בכל פנייה: שם מלא * כתובת מגורים * טלפון ליצירת קשר

  לבירורים ותשלומים ניתן לפנות למוקד: 072-2147340

בהקמת הוראת קבע

ציור של יד  הוראת קבע מקנה 1% הנחה מתשלום הארנונה - יש למלא את הטופס המקוון

ציור של יד  להקמת הרשאה דרך אפלקציות  הבנקים – קוד מוסד 00893 (עיריית גבעת שמואל)

ציור של יד  להקמת הרשאה דרך הבנק יש לצרף טופס אישור בנק חתום

את הטפסים / אישורים על הקמת הרשאה יש להחזיר למייל: [email protected]

 

 


 


מחלקת גבייה ושומה גבעת שמואל
מחלקת הגבייה והשומה אחראית על עריכת חיובי הארנונה על פי צו הארנונה של העירייה, וחיובי המים על פי תקנות רשות המים. כמו כן, אחראית המחלקה לגביית חלק משמעותי מן ההכנסות העצמיות של העירייה – היטלים, שילוט, אגרות ודמי שימוש. 
מועצת העירייה מטילה את הארנונה הכללית לשנת הכספים, מתוקף הסמכות המוקנית לה בחוק הסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב), התשנ"ג -. 1992
גביית הארנונה מבטיחה עמידה ביעדי התקציב הדרושים לפעילות השוטפת ולפרויקטים העירוניים המיוחדים.
מסי העירייה וההיטלים העירוניים משמשים למטרות תשתיות ופיתוח סביבתי, להתקנת תאורת רחוב, לניקוז מים ביוב וגשם, לסלילת רחובות ומדרכות, לטיפוח גנים ציבוריים, לשירותי ניקיון, לפינוי אשפה, לחינוך, לרווחה ועוד
במקביל למאמצים אשר משקיעה המחלקה להשגת יעדי הגבייה, היא שמה בראש מעייניה את נושא שיפור תהליכי הגבייה, בד בבד עם הענקת שירות מהיר, אפקטיבי ואדיב לתושבי העיר. בין השאר עוסקת המחלקה בנושא הזכאות להנחות ארנונה, אישורים לטאבו, יישום החלטות ועדת ערר לענייני ארנונה וסיווג הנכס כמגורים או עסקים.

 

תחומי פעילות המחלקה:

 • גביית ארנונה ומים.
 • גביית היטלי פיתוח והשבחה והכנסות עצמיות שונות.
 • עדכון שומה רישום ועדכון נתונים של תושבים בעלי נכסים ושוכרים באופן שוטף
 • סקר מדידות ומדידת נכסים חדשים ומשופצים [מגורים ועסקים].
 • עדכון הנחות בארנונה על פי קריטריונים שנקבעו לזכאים.
 • קבלת בקשות לבדיקה לזכאות להנחה, זיכוי במידת הצורך והכנה לוועדה (במידת הצורך), ביצוע החלטות הוועדה.
 • עדכון טבלאות בהתאם לתעריפים שנקבעים בצווים, חוקים וחוקי עזר ושליחת הודעות תשלום לבעלי הנכסים והמחזיקים.
 • בקורת, הכנת דוחות למבקרים השונים, משרד הפנים, מבקר המדינה ומבקר הרשות.
 • הנפקת אישורים לטאבו בהעברת זכויות בנכס.
 • טיפול בהשגות ועררים.
 • עריכת סקר שילוט , מדידה, עדכון, חיוב וגבייה.
 • פניות תושבים בנושא ארנונה.
 • ממשקים מול אגפי העירייה בנושאי הכנסות וגביה.
 • אכיפת חובות [מנהלית ומשפטית].

 

כללים בדבר נקיטת הליכים לגביית חובות על ידי העירייה

 

ציור של יד מח' הגביה לא מטפלת בדוחות חניה. בעניין זה יש לפנות לרשות החנייה והפיקוח העירוני