לוגו עיריית גבעת שמואל
 
עיריית גבעת שמואל - רשות החניה העירונית
בקשה להישפט - דוח חניה
 
 

 
 
אני החתום מטה:
 

 
 
מען:
 

 
 
מבקש להישפט בבית משפט על העבירה שפורטה בהודעת תשלום שמספרה צוין לעיל.
 
הנימוקים לבקשה:
 
 
 
 
Browser not supported