שמעון ברוכים | מנהל רשות החניה והפיקוח העירוני | 03-5319235 | [email protected] - אין לשלוח ערעורים בנושא דוחות חנייה למייל זה! ערעורים שישלחו למייל זה - לא יטופלו!

להגשת ערעור על דוח - יש למלא את הטופס המצורף כאן (התשובה תשלח בדואר) 

לפניות בנושא תווי חניה או סטטוס ערעור יש לפנות  במייל: [email protected] או בטלפון 03-5319235 (בשעות מענה טלפוני) אין לשלוח ערעורים ובירורים בנושא דוחות חנייה למייל זה!

 

בעלי דירות שהסדירו תו חנייה - תוקף התו הינו עד 31.12.24

 

ציור של יד  מתקדמים בשבילכם - תו חנייה אוטומטי לשוכרי דירות!
במידה וחידשתם חוזה שכירות ועידכנתם אותו במחלקת הארנונה של העירייה יחודש תו החניה למשלם הארנונה בלבד.
במידה ויש ברשותכם רכבים נוספים / חדשים יש להגיש בקשה מסודרת באתר העירייה ולצרף חוזה שכירות או אישור הארכת חוזה הניתן במח' הארנונה.

 

   לתשומת ליבכם - על פי חוק העזר העירוני ניתן לאשר עד 3 תוי חנייה לכל בית אב.

 


מענה טלפוני ימים:
א', ג' - 12:00-16:00
ימים ב', ד', ה' - 8:30-12:30

קבלת קהל:
ימים א', ב', ג', ה' - 8:00-13:00   
יום ד' - 16:00-18:00


רשות החניה ומחלקת הפיקוח של העירייה פועלות בשיתוף פעולה בנושא החניה והאכיפה. מחלקות אלו מופקדות על שמירת איכות החיים תוך מאמץ תמידי לשיפור השירותים ובהתמדה להעלאת  רמת הביצועים בתחום פעילותינו ובמסגרת תקנות עזר עירוניות, הנחיות משרדי הממשלה והחוק.
מחלקת פיקוח עירוני עוסקת באכיפת חוקי עזר עירוניים תוך מניעת מפגעים וטיפול בתחום הניקיון בשטח ציבורי ופרטי, עסקים ורוכלות.
עבודת הפיקוח נעשית באמצעות פקחים המופעלים ברחבי העיר.

 


קריטריונים לקבלת תו חניה

  1. כתובת מגורים בגבעת שמואל המעודכנת במשרד הפנים.

  2. רישום במחלקת הארנונה של העירייה כמחזיק/ה בנכס. (חשבון הארנונה חייה להיות רשום על שם מגיש הבקשה)

  3. רישיון רכב בתוקף.

  4. רישיון הרכב על שם מבקש התו. במידה ומדובר ברכב חברה יש להציג אישור מקצין הרכב של החברה המעיד על שימוש קבוע של המבקש.

שימו לב: התו הוא אישי ואינו ניתן למסירה או העברה לאדם אחר!

בקשה לתו חניה / ערעור על דוח חניה


טפסים לשירותכם:

טופס ערעור על דו"ח (בקשה לביטול)

בקשה למתן תו חניה לבעל עסק

בקשה להישפט - דוח חניה

בקשה להישפט - דוח פיקוח