שמעון ברוכים | מנהל רשות החניה והפיקוח העירוני | 03-5319235 | shimonb@givat-shmuel.muni.il - אין לשלוח ערעורים בנושא דוחות חנייה למייל זה!

לפניות בנושא דוחות חניה / ערעורים יש לפנות  במייל: parking@givat-shmuel.muni.il או בטלפון 03-5319235 (בשעות מענה טלפוני)

 


קבלת קהל: יום א' עד ה ( פרט ליום ד) 8:00 עד 13:00  
מענה טלפוני 13:30 - עד 15:30 
יום ד- בוקר אין קבלת קהל ואין מענה טלפוני
קבלת קהל החל  16:00 עד 18:00


רשות החניה ומחלקת הפיקוח של העירייה פועלות בשיתוף פעולה בנושא החניה והאכיפה. מחלקות אלו מופקדות על שמירת איכות החיים תוך מאמץ תמידי לשיפור השירותים ובהתמדה להעלאת  רמת הביצועים בתחום פעילותינו ובמסגרת תקנות עזר עירוניות, הנחיות משרדי הממשלה והחוק.
מחלקת פיקוח עירוני עוסקת באכיפת חוקי עזר עירוניים תוך מניעת מפגעים וטיפול בתחום הניקיון בשטח ציבורי ופרטי, עסקים ורוכלות.
עבודת הפיקוח נעשית באמצעות פקחים המופעלים ברחבי העיר.

 


קריטריונים לקבלת תו חניה

  1. כתובת מגורים בגבעת שמואל המעודכנת במשרד הפנים.

  2. רישום במחלקת הארנונה של העירייה כמחזיק/ה בנכס. (חשבון הארנונה חייה להיות רשום על שם מגיש הבקשה)

  3. רישיון רכב בתוקף.

שימו לב: התו הוא אישי ואינו ניתן למסירה או העברה לאדם אחר!

בקשה לתו חניה / ערעור על דוח חניה


טפסים לשירותכם:

טופס ערעור על דו"ח (בקשה לביטול)

בקשה למתן תו אורח

יש לשלוח את הטופס הערעור עבור מחלקת חניה למייל:

 parking@givat-shmuel.muni.il