פטור ממכרז - ספק יחיד

פטור ממכרז - ספק יחיד
שם המכרז סוג המכרז תאריך פתיחת המכרז מועד אחרון להגשה
הודעה על כוונה להתקשר בפטור ממכרז- ספק יחיד על פי תקנה 3(4) לתקנות העיריות (מכרזים), התשמ"ח- 1987 פומבי 22/08/2022 17:00 05/09/2022 12:00
הודעה על כוונה להתקשר בפטור ממכרז- ספק יחיד על פי תקנה 3(4) לתקנות העיריות (מכרזים), התשמ"ח- 1987 פומבי 11/09/2022 14:08 28/09/2022 12:00

חזור למכרזים פעילים