כללי

כללי
שם המכרז סוג המכרז תאריך פתיחת המכרז מועד אחרון להגשה
מכרז מס' 32/2021 - לניהול תיקי השקעות עודפי מזומנים עבור עיריית גבעת שמואל פומבי 29/07/2021 12:00 22/08/2021 15:00

עבור לארכיון המכרזים