כללי

כללי
שם המכרז סוג המכרז תאריך פתיחת המכרז מועד אחרון להגשה
מכרז פומבי מס' 61/2020 - לביצוע עבודות פיתוח להקמת פארק פינלס בצפון גבעת שמואל פומבי 05/01/2021 09:00 01/02/2021 15:00

עבור לארכיון המכרזים