כללי

כללי
שם המכרז סוג המכרז תאריך פתיחת המכרז מועד אחרון להגשה
הודעה על כוונה להתקשר בפטור ממכרז- ספק יחיד פומבי 10/10/2021 12:00

עבור לארכיון המכרזים