כח אדם

כח אדם
שם המכרז סוג המכרז תאריך פתיחת המכרז מועד אחרון להגשה
מכרז פומבי מס' 35/2020 - סייע/ת לגן חינוך מיוחד פומבי 11/08/2020 08:00 18/08/2020 15:00
מכרז חיצוני מס'  37/2020 - מזכיר/ה באגף החינוך פומבי 11/08/2020 08:00 18/08/2020 15:00
מכרז פומבי מס' 36/2020 - מדריכ/ה למועדונית לילדים בסיכון -הארכה  פומבי 11/08/2020 08:00 18/08/2020 15:00
מכרז פומבי מס' 34/2020 - דרוש/ה סייע/ת גן ילדים פומבי 11/08/2020 08:00 18/08/2020 15:00

עבור לארכיון המכרזים