כללי

כללי
שם המכרז סוג המכרז תאריך פתיחת המכרז מועד אחרון להגשה
מכרז מס' 15/2021 - לבניית תוספת קומה בבית ספר מורשת מנחם פומבי 25/03/2021 07:00 25/04/2021 15:00

עבור לארכיון המכרזים