עיריית גבעת שמואל מאפשרת קיום אירועים הפתוחים לציבור הרחב ואשר אינם למטרות רווח במרחב הציבורי של העיר, זאת בכפוף לאישור עקרוני של מנכ"ל העירייה ובהתאם להוראות חוק עזר לגבעת שמואל שמירת הסדר והניקיון.

אילו אירועים מצריכים אישור?
אירוע מכל סוג שהוא המתקיים במרחב הציבורי של העיר (רחוב, פארק, גינה,כיכר כביש וכדומה) ו/ או אשר כולל הצבת כל דבר במרחב הציבורי, מחייב קבלת אישור מהעירייה בטל: 03-5319282

 

הגשת בקשה וקבלת תשובה:
בקשה לקיום האירוע במרחב הציבורי, יש להגיש לפחות 3 שבועות לפני קיום האירוע, כדי לאפשר את בחינתה
הגשת בקשה לקיום עצרת / הפגנה יש להגיש בהקדם האפשרי.
בקשה לקיום אירוע במרחב הציבורי אשר יכולה לכלול גם מקרה של בקשה היתר פרטני להקמת אוהל החורג מההיתר הכללי - היתר כללי להצבת אוהל מחאה.
תשובת העירייה  תשלח במייל למגיש הבקשה תוך 12 ימי עבודה.
במקרה בו תחליט העיריה שלא לאשר את הבקשה יכלול המענה את סיבת הסירוב.

יש למלא את הטופס הבאף

טופס בקשה לקיום אירוע בשטח ציבורי

 

אישורים מגורמים נוספים
באחריות מגיש הבקשה לפנות ל:
משטרת ישראל ולמלא אחר כל דרישותיה.
למח' הפיקוח מר שמעון ברוכים בדואר אלקטרוני או בטלפון 03-5319508
במידת הצורך גם מול רישוי עסקים 
וכן לפעול לקבלת כל האישורים / היתרים הנדרשים לטובת האירוע

 

אירוע ספורטיבי:
יש לחתום באמצעות חברת ביטוח על אישור קיום ביטוחים שניתן לקבלו ממזכירות המנכ"ל.
חגיגות מצומצמות בגינה ציבורית (ימי הולדת)