חישוב האגרה מחויבת לשנה הקלנדרית בהתאם לגודל (אורך/רוחב) השלט, תיאור וסוג השלט לפי לוח התעריפים לכל מטר רבוע לשנה.

 

טבלת סוגי שלטים לשנת 2023.pdf