ציור של לחצן

כניסה למערכת הרישום


טפסים:

טופס רישום תושבים חדשים - ידני

טופס ביטול רישום - ידני

 את הטפסים יש לשלוח למייל: [email protected]


טופס בקשת העברה לאזור רישום אחר עבור תלמידי גני חוב - ידני

 את הטפסים יש לשלוח למייל: [email protected]


 

נוהל וסדרי רישום:

 

נוהל וסדרי רישום - טקסט נגיש