ב-27.2 יוצאים להצביע ולהשפיע בבחירות

מקומי הכי חשוב, הכי קובע, הכי משפיע עליך!


יוצאים להצביע ולהשפיע בבחירות

 


ב-27.2 יוצאים להצביע ולהשפיע בבחירות
מקומי הכי חשוב, הכי קובע, הכי משפיע עליך!
הכי חשוב לחינוך!
הכי חשוב לתשתיות!
הכי חשוב לביטחון האישי!
הכי חשוב לפנאי וקהילה!
הכי חשוב לתרבות!