סוף סוף זה קורה:

שנת הלימודים האקדמית נפתחת!


מודעת פרסום - פתיחת שנת הלימודים האקדמית

אנו מברכים את כל הסטודנטים והסטודנטיות שלנו, המתחילים היום את שנת לימודיהם באוניברסיטאות ובמכללות השונות ברחבי הארץ ומאחלים להם שנת לימודים פורייה ומוצלחת.

אתם מהווים משאב חשוב ביותר לעירנו גבעת שמואל ולמדינתו ישראל. אתם דור ההנהגה העתידי שיבטיח את חוסנה הכלכלי ואת עתידה של גבעת שמואל והמדינה בשנים הבאות. עלו והצליחו ולכו בכוחם זה"