עובד/ת סוציאלי/ת?

יש לנו מגוון משרות להציע לך באגף לשירותים חברתיים בעיריית גבעת שמואל


עובדים סוציאלים.jpe

 


טקסט נגיש:
עובד/ת סוציאלי/ת?
יש לנו מגוון משרות להציע לך באגף לשירותים חברתיים בעיריית גבעת שמואל
עבודה משמעותית, מספקת ויצירתית באווירה חמה בצוות מקצועי ומגובש.
*אחוזי משרות נעים בין 75%-100%
עו"ס משפחות
עו"ס אזרחים וותיקים
עו"ס מניעת אלימות בקהילה
עו"ס קהילת/ת
עו"ס בני משפחה מטפלים
לפרטים נוספים: 03-5319204, simapgivat-shmuel.muni.il