גבעת שמואל - מצוינים בחינוך!

חנית אלון, מנהלת התיכון העירוני גבעת שמואל נבחרה להיות בין עשרת המנהלות והמנהלים הטובים בותר


מצוינות בחינוך - חנית אלון.jpe

 


טקסט נגיש:
גבעת שמואל - מצוינים בחינוך!
חנית אלון, מנהלת התיכון העירוני גבעת שמואל 
נבחרה להיות בין עשרת המנהלות והמנהלים הטובים בותר,
שנבחרו לקבל את "פרס המנהלות והמנהלים פורצי הדרך לשהת תשפ"ג"
מטעם משרד החינוך