סלילת כביש חדש

יחסם רחוב הגפן לתנועת כלי רכב במקטע שבין רח' הזיתים עד רח' נעמי שמר בשל סלילת כביש חדש, בהתאם לתוכנית הסדרי תנועה.


חסימת רחוב הגפן קב עבודות.jpe

 

טקסט נגיש:
הודעה לתושבים
בין התאריכים 27/11/22 עד 13/12/22
יחסם רחוב הגפן לתנועת כלי רכב במקטע שבין רח' הזיתים
עד רח' נעמי שמר בשל סלילת כביש חדש, בהתאם לתוכנית הסדרי תנועה.
אין לחנות רכבים בשטח אתר העבודה, גישה תתאפשר להולכי רגל בלבד.
ניתן לחנות בהמשך הרחוב או ברחובות הסמוכים.
אנא סעו בדרכים חלופיות
מנהל העבודה במקום: אלי טלדנו 050-3335002
לשירותכם תמיד
אגף הנדסה ותשתיות
לשירותכם מוקד עירוני 108 גבעת שמואל וגם בווטסאפ 058-7079897