הודעת אגף שפ"ע:

פינוי אשפה וגזם בחגי תשרי


פינוי אשפה וגזם בחגי תשרי.jpe