היטלי השבחה למתחמי פינוי בינוי בעיר

להלן עדכון מהחלטות חברי מועצת העיר, שהתקבלו בישיבת המליאה בעניין היטלי השבחה למתחמי פינוי בינוי בעיר:


תושבים יקרים, 
להלן עדכון מהחלטות חברי מועצת העיר, שהתקבלו בישיבת המליאה בעניין היטלי השבחה למתחמי פינוי בינוי בעיר:
✅ בישיבת המליאה שהתקיימה בשבוע שעבר, חברי מועצת העיר גבעת שמואל קיבלו החלטה להשאיר את היטל ההשבחה על מתחמי פינוי הבינוי בעיר, בשיעור המלא כפי שהיה נהוג עד כה.  

✅ בישיבת המועצה שהתקיימה אמש (יום ד'), החליטו חברי המועצה כי בפרויקט פינו בינוי בשכונת גיורא בלבד, יופחת היטל ההשבחה במחצית מההיטל הקיים, זאת בשל המורכבות הרבה הקיימת בתכנית זו ובשל קבלת מגרשי ההשלמה, שהצליחה עיריית גבעת שמואל להשיג לאחר מאמצים רבים, ממנהל מקרקעי ישראל לטובת מימוש הפרויקט .

✅ עיריית גבעת שמואל, תמשיך לקדם פרויקטים של פינוי בינוי ברחבי העיר בכלל ואת תכנית שכונת גיורא בפרט, ותפעל כעיר איתנה בעלת יציבות פיננסית וניהול תקין, לפתח את העיר בשקיפות מלאה תוך שמירה על הקופה הציבורית, לטובת העיר ולרווחתם של כלל התושבים.