הנחיות לבדיקת אנטיגן:

שלושה צעדים לשיפור הדיוק של בדיקת אנטיגן ביתית:


e

 

שלושה צעדים לשיפור הדיוק של בדיקת אנטיגן ביתית:
קראו היטב את הוראות השימוש
היבדקו 3 ימים (72 שעות) אחרי החשיפה למאומת
הקפידו על על דגימה מהגרון, ולאחר מכן מנחיר אחד, עם אותו מטוש