רישום להסעות לשנת הלימודים תשפ"ב

הרישום יתקיים במהלך חודש יולי באמצעות אתר אינטרנט זה.


האתר יהיה פתוח בין התאריכים: 31.7.2021 – 1.7.2021
לא יתקיים רישום בחודש אוגוסט.

עלות ההסעות:
כיוון אחד: 800 ₪.
הלוך וחזור – 1,400 ₪

 

כניסה למערכת הרישום