עיריית גבעת שמואל משתתפת באבלן ובצערן הכבד של המשפחות היקרות, שיקירהם נספו באסון הכבד בהר מירון

ובצערה של משפחת חברוני על מותו של הבן היקר, תושב עירנו, יהונתן חברוני ז"ל.


עיריית גבעת שמואל משתתפת באבלן ובצערן הכבד של המשפחות היקרות, שיקירהם נספו באסון הכבד בהר מירון ובצערה של משפחת חברוני על מותו של הבן היקר, תושב עירנו, יהונתן חברוני ז"ל.

ראש העיר יוסי ברודני: "הלב פשוט כואב על האסון הכבד, שפקד את עמנו ועירנו. בשמי ובשמם של עובדי העירייה ותושבי העיר גבעת שמואל, אנו מוסרים את תנחומינו למשפחות הנספים ומתפללים לשלומם של הפצועים"