היסטוריה בגבעת שמואל!

גבעת שמואל עשתה היסטוריה והפכה לעיר הראשונה שבה אין אף חולה!