אושר תקציב העירייה לשנת 2021

ראש העיר יוסי ברודני: "התקציב מבטא את המשך פיתוחה ושדרוגה של גבעת שמואל כעיר מרכז לחינוך ולמצוינות"


מועצת העיר גבעת שמואל אישרה ברוב קולות את תקציב העירייה לשנת 2021 בסך של כ- 183 מיליון ₪. התקציב מבטא את המשך התפתחות הבניה והתחדשות העירונית המתקיימת ברחבי העיר גבעת שמואל בימים אלו, את מדיניות העירייה להרחבת השירותים לתושב בעיקר בתקופה זו של הקורונה ואת העלאת ההשקעה בחינוך וברווחה, תוך שמירה על איזון תקציבי.

הדגש המרכזי בתקציב העירייה ניתן כבכל שנה, לתחום החינוך העומד השנה על 66 מיליון ₪ - המהווה כ- כ-40% מתקציב העירייה. תקציב החינוך גדול השנה ב 3% מהשנה אשתקד והוא מבטא את החשיבות הרבה שרואים ראש העיר והנהלת העירייה, בקידום החינוך והעמדתו בראש סדרי העדיפויות, כעיר מרכז לחינוך ולמצוינות. גם תקציב שפ"ע גדל השנה בכ- 5% ועומד על 24 מיליון ₪ ואיתו גם תקציב תנועות ומועדוני הנוער העומד על כ- 2.2 מיליון ₪. 

גבעת שמואל, נחשבת לאחת מהערים לאחת מהערים המצליחות והמובילות בישראל, והיא נהנית בשנים האחרונות מצמיחה, התחדשות ושגשוג כלכלי וחברתי. כמו כן, העיר דורגה השנה במקום הראשון בישראל על פי מדד Dun's & Bradstreet, כעיר עם איתנות פיננסית ויציבות כלכלית ומשפחות רבות מבקשות לקבוע את עתידן בעיר, בעיקר של איכות החיים הגבוהה לה זוכים תושביה, לצד רמת החינוך מצוינת לה זוכים תלמידי העיר הניצבים בקביעות, בצמרת הזכאות לבגרות ולגיוס לצה"ל.

ראש העיר יוסי ברודני: ״למרות השנה המאתגרת שעברנו, הצלחנו להעמיד השנה תקציב מאוזן, שנותן דגש ותוספות משמעותיות לתקציבי החינוך, השרות לתושב, טיפוח ושדרוג חזות פני העיר ושירותים נוספים לרווחתם של תושבי העיר. תקציב העירייה, מגלם בתוכו את המשך פיתוחה ושדרוגה של גבעת שמואל כעיר מרכז לחינוך ולמצוינות, הנהנית מצמיחה, התחדשות ושגשוג כלכלי וחברתי. ברוח זו, נמשיך לפעול על מנת לשמור על האיתנות הכלכלית של העיר לצד שיפור השירות לתושבים. ברצוני להודות לצוות המקצועי שעמל על הכנת התקציב במסירות ובמקצועיות רבה לגזבר העירייה צחי פרץ, למנכ"ל העירייה גבי חדד, למנהלי האגפים ולכל אחת ואחד מחברי מועצת העיר".

ראש העיר יוסי ברודני וחברי מועצת העיר

חברי מועצת העיר