לעיר גבעת שמואל יש סיבות טובות להתגאות בנוער שלה:

אחוזי גיוס מהגבוהים בארץ ובתוכם אחוזי גיוס לקרבי. העיר נמצאת גם בצמרת הערים המובילות בחינוך, ההישגים במבחני הבגרות גבוהים ונוער נפלא שמתנדב רבות למען הקהילה.


מפרסום נתוני הגיוס של צה"ל בשיתוף מינהל חברה ונוער של משרד החינוך, עולה כי 90% מבני הנוער של גבעת שמואל מתגייסים לצה"ל, מהם 58% לוחמים. גם בשיעור הגיוס לבנות, רושמת גבעת שמואל הישג מרשים של 97% גיוס לשירות משמעותי.  13.8% מהן לוחמות, אחוזי קצונה, עתודה, מודיעין וסייבר. 

הנתונים כוללים את שיעור הגיוס, שיעור היוצאים לקצונה ואופי השירות, כשניתן יתרון לתפקידי לחימה ותפקידים משמעותיים נוספים במודיעין ובמערכים הטכנולוגיים.

נושא הגיוס קרוב במיוחד לליבו של ראש עיריית גבעת שמואל יוסי ברודני, ששרת כמ”מ בחטיבת הצנחנים והשתחרר בדרגת רס"ן “אני מצדיע לבני הנוער שלנו הנפלאים וגאה בתושבי העיר שממשיכים להוביל ולתרום למדינת ישראל ולהצטיין בכל התחומים, אם בגיוס לצה”ל ולשירות הלאומי, בשירות מילואים ובאחוזי הזכאות לבגרות". 

מערכת החינוך העירונית שלנו, יחידת הנוער ומועדוני הנוער מקדמים כולם פעילויות שבצדן דגש על ערכים של אהבת הארץ, תרומה והתנדבות למען לקהילה ופעילויות הכנה לצה”ל. אין לנו ספק שהפעילויות והערכים שסופגים בני ובנות הנוער שלנו הן בבית והן במסגרות אלה, תורמים רבות לבחירה של הילדים שלנו בהמשך חייהם. עלו והצליחו והמשיכו להביא לעירנו כבוד ונחת.

 

חיילים על מדים עם מסכה על פניהם