מכשירי טאבלט לאזרחים ותיקים לטובת מיזם ״מתחברים״


זוג קשישים אוחזים במכשיר טאבלט

אזרחים ואזרחיות בני הגיל השלישי בעיר,

בהמשך לפרסומי מפעל הפיס על רכישת מכשירי טאבלט לאזרחים ותיקים לטובת מיזם ״מתחברים״ - מכשיר ייעודי לקבלת שיחות וידיאו בלבד.

אנו מבקשים להבהיר כי הליך קבלת המכשירים כרוך בהגשת קול קורא מטעם הרשות, במסגרתו יחולקו כ- 5,000 מכשירים לאזרחים ותיקים בכל הארץ.

במהלך חודש דצמבר, יבצע מפעל הפיס תעדוף בין בקשות הרשויות השונות ובהתאם למדרג סוציואקונומי ונתונים נוספים, יחלק לרשויות השונות כמות מכשירים (אם בכלל).

במידה ונקבל הקצאה של מכשירים, האגף לשירותים חברתיים של העירייה, יוציא פרסום בעניין זה, ואזרחים ותיקים יוכלו להגיש בקשה.

כלל הבקשות יבחנו עפ״י שיקולי האגף והודעות לזכאים יצאו בהתאם.

אין צורך לפנות לאגף ו/או למוקד העירוני בעניין זה!