לצוותי החינוך בעיר גבעת שמואל  - יום המורים העולמי שמח!


יום המורים העולמי שמח!


טקסט נגיש

לצוותי החינוך בעיר גבעת שמואל  - יום המורים העולמי שמח!

תודה מיוחדת על החינוך לאהבת האדם ועל אהבתכם את תלמידינו ילדי גבעת שמואל

תודה מיוחדת על החינוך למאמץ וחריצות ועל היותכם דוגמה להשקעה ולמקצועיות

תודה מיוחדת על החינוך לאהבת הארץ והמדינה, לחינוך לציונות ומצוינות. בכל יום אתם מממשיםאת הפטריוטיות והאכפתיות לעמנו ולמדינתנו.

ובימים מיוחדים אלה, תודה על ההשקעה בלמידה מרחוק ועל המעקב אחר הישגיהם האישיים, הרגשיים והחברתיים של כלל התלמידים.

שולחים לכם ברכת בריאות איתנה ויום המורים העולמי שמח!

בברכה,

יוסי ברודני, ראש העיר ואתי דהן, מנהלת אגף חינוך