לידיעת תושבי העיר!

הופקדה תכנית לשמיעת התנגדויות תת"ל/102שמטרתה התוויית קו מטרו  2M


הופקדה תכנית לשמיעת התנגדויות תת"ל/102שמטרתה התוויית קו מטרו  2M שמסלולו המתוכנן הוא: פתח תקוה- גבעת שמואל- רמת גן- בני ברק- גבעתיים- תל אביב- בת ים

התכנית מתוכננת לעבור בגבעת שמואל ולאורך רחוב ז'בוטינסקי ואורי צבי גרינברג ולהמשיך לכיוון ש היא עתידה לחצות את הרצועה השלישית, דרך רבין להמשיך לכיוון פ"ת.

ניתן לעיין במסמכי התכנית המלאים ב- קישור

כמו כן, לנוחיותכם, מצורף גליון תשריט התכנית בתחום גבעת שמואל והוראות התכנית:
הוראות התכנית
תשריט מצב מוצע גבעת שמואל
 
לתכנית ניתן להגיש התנגדויות למועצה הארצית עד לתאריך: 24/11/2020

יש לשלוח העתק של ההתנגדות למשרדי הוועדה המקומית במייל: smadaran@givat-shmuel.muni.il