בין שמחת תורה לחג מתן תורה

השבוע חגגנו את חג השבועות, המכונה גם בשם חג מתן תורה.


השבוע חגגנו את חג השבועות, המכונה גם בשם חג מתן תורה.

אף על פי שבתורה עצמה אין כל קשר בין חג השבועות לחג מתן תורה, סיפור מתן תורה הפך לאורך הדורות לסיפור המכונן של החג.

בעת מעמד קבלת התורה מתוארת התכנסות בני ישראל סביב להר סיני ונאמר "ויחן שם ישראל נגד ההר". הקושי בפסוק זה - מדוע כותבת התורה "ויחן" לשון יחיד. צריך להיות כתוב "ויחנו" בלשון רבים?

מסביר רש"י, לאורך מסעם במדבר במשך ארבעים שנה אנו מוצאים את בני ישראל רבים בניהם, מתווכחים, ופעם אחר פעם, אנו מגלים חילוקי דעות הקיימים ביניהם, אך בזו הפעם כאן, כאשר הם עמדו מול ההר, נכונים לקראת מתן תורה, היו כולם מאוחדים "כאיש אחד בלב אחד".

שמחת החג איננה יכולה להיות שלמה ואמיתית ללא אחדות העם. השמחה היא המקור לאופטימיות ולתקווה, ואנו זקוקים לה כדי להמשיך להתמלא בתקווה. השמחה תוכל להיות שלמה, רק כאשר לבו החצוי והשבור של העם, ישוב להיות שלם כאיש אחד בלב אחד וזה יוכל להיות כשהחטופים יחזרו לביתם וכשתסתיים המלחמה.

בשם ראש העיר יוסי ברודני, עובדי העירייה ונבחריה ובשם התושבים כולם, אנו שולחים תנחומים למשפחות השכולות והחלמה לפצועים, תקווה לשובם של החטופים במהרה לביתם בריאים ושלמים ותפילה לניצחון חיילינו במערכה הקשה והמורכבת הזו.