אגף לשיפור פני העיר (שפ"ע)

טופס בקשה לקיום אירוע בשטח ציבורי

 

 

 
עליך לקרוא בעיון רב את ההנחיות הבאות: 
 • יובהר כי אין העירייה נושאת באחריות על תוכן ואופי האירוע וכי מארגני האירוע יהיו חייבים לשמור על כל ההנחיות והכללים שלהלן ואף לשאת באחריות ובקנסות שיוטלו עליהם במידה והם יפרו את ההנחיות.
 • כמות המשתתפים תותר בהתאם ובכפוף להנחיות הממשלה המתפרסמות מעת לעת.
 • אין להפעיל מערכת הגברה / או להתחבר לתשתיות הגן רבות חשמל ומים.
 • אין לתלות שלטים ברחבי הגן.
 • אין אישור להפעלת מתנפחים.
 • אין להשתמש בנרגילות במתחם הגן
 • אין לנסוע ברכב במתחם הגן.
 • אין להבעיר אש במתחם הגן.
 • ניתן לקיים אירוע בין השעות 09:00 עד 23:00. אין לקיים אירוע בשעות המנוחה 14:00-16:00
 • בתום האירוע יש לנקות את האזור ולהחזירו לקדמותו. באם לא כך, תתבצע אכיפהכנגד בעל האירוע.
 • אישור קיום האירוע מותנה בחתימת וחותמת מנהל מחלקת פיקוח שמעון ברוכים. את הבקשה לאירוע יש להגיש שבוע ימים טרם מועד האירוע,
 • לעיריית גבעת שמואל ניתנת הזכות לבטל את האירוע על פי שיקולה הבלעדי.
 
Browser not supported