רשת אספקת מי השתיה ביישוב שלך, מהווה חלק ממערכת אספקה ראשית הכוללת מערכת הובלה ואגירה של מים.

 

מערכת אספקת מי השתיה בישראל מהווה תמהיל של מספר מקורות מים ברמה

 

ארצית ויישובית המגיעים מספקי המים וכוללת מתקני שאיבה, טיפול, הובלה, מדידה, אגירה וניטור של מים. ​

 

 תוצאות בדיקות כימיות - גבעת שמואל - 2019-2021נפתח בחלון חדש

 תוצאות בדיקות מיקרוביאליות - גבעת שמואל - 2019-2021

 

תכניות אב - מים, ביוב וניקוז

 

[sub_menu]