חוק רישוי עסקים קובע שלושה סוגי תנאים:

  תנאים מקדמיים: אלו תנאים אשר ניתנו על ידי רשות הרישוי או "נותני אשור", אשר חובה לקיימם טרם קבלת רישיון עסק .


  תנאים ברישיון: תנאים אשר ניתנו במסגרת קבלת רישיון עסק או היתר זמני ויש לקיימם דרך קבע בעת הפעלת העסק.


  תנאים נוספים ברישיון: אלו תנאים אשר התווספו לרישיון עסק  מטעם רשות הרישוי או "נותן אשור" לאחר שהוצא רישיון לעסק.