מפרטים אחידים.pdf

 

מפרטים חדשים:

 

ציור של תרופה  

בריאות, רוקחות קוסמטיקה


ציור של לחם וחלב 

מזון


ציור של עגלת קניות

מסחר ושונות


ציור של מיקרוסקופ

תעשייה, מלאכה, כימיה ומחצבים


 

טיוטות מפרטים אחידים להערות ציבור 

ניתן להעיר על טיוטות המפרטים האחידים באמצעות הורדת המסמך הייעודי להערות ציבור. מלאו את המסמך בהתאם להנחיות, ושלחו אותו לכתובת הדוא"ל [email protected]

שימו לב שיש לשלוח מסמך נפרד לכל טיוטת מפרט אחיד. הערות שיתקבלו שלא על-גבי המסמך הייעודי או לא בהתאם להנחיות, לא יזכו להתייחסות.את ההערות ניתן להעביר עד ליום כ"ח בשבט תשפ"ב (30 בינואר 2022).

ציור של נורה

דלק ואנרגיה


ציור של עלים

חקלאות, בעלי חיים


ציור של טיפות מים

מים ופסולת


ציור דל עגלת קניות

מסחר ושונות


ציור של רכב

רכב ותעבורה


ציור של מיקרוסקופ

תעשייה, מלאכה, כימיה ומחצבים


 

עדכון המפרט האחיד של פריט 3.2 א'

ביום 24.11.2021 פרסם המשרד להגנת הסביבה הצעה לשינוי במפרט האחיד של פריט 3.2א' (בעלי חיים, לרבות ימיים) בעלי חיים, למעט עופות – גידולם, אחזקתם, טיפול בהם), להערות הציבור. ניתן להעביר הערות עד ליום 26.12.2021. למידע נוסף ראו ב- אתר המשרד להגנת הסביבה.