הגשת "פרשה טכנית" נלווית לבקשה לבית אוכל

פרשה טכנית הינה קובץ מסמכים שיש להגיש למשרד הבריאות ביחד עם בקשה לרישיון עסק ותכניות עסק, ולפיכך יש לצרפה לבקשה לרישיון עסק. 

פרשה טכנית מסבירה איך העסק יפעל הלכה למעשה, מה התהליכים הצפויים להתרחש בו עם דגש על כל הפרטים הקטנים וכיצד הם משתלבים בעסק. 

מפרט אחיד - הגשת פרשה טכנית למשרד הבריאות לבית אוכל
פרשה טכנית נחלקת לכמה חלקים המתארים את העסק ומהותו:

  • חלק העוסק בפרטי העסק ופרטי ההתקשרות עם בעל העסק כולל – שם העסק, סוג העסק, כתובת, שמות הבעלים ופרטי התקשרות.
  • מידע כללי על רקע העסק ומהותו האם מדובר במסעדה, בית קפה או בית אוכל אחר, ואת מי הוא אמור לשרת. 

מרכיבי המזון שיוגשו- בפרשה טכנית יתואר התפריט באופן כללי אין צורך לתת פירוט של מנות, אולם  יש לספק רשימת מרכיבים וחומרי גלם כגון: ביצים, פסטות, בשר, ירקות וכדומה יש לכלול בפרשה הטכנית חומרי גלם שישמשו במטבח, ירקות ופירות, אמצעי החסנה בקירור ושלא בקירור תוך ציון נפח ההחסנה ושיטחה.

יש לצרף את רשימת המכשור שיכנס למטבח וכן את האמצעים והמיכון לשטיפת כלים.
במידה והעסק נערך לספק גם משלוחים יש לתאר את המערך להכנת המשלוחים, אריזת האוכל ודרכי השינוע עצמיים או עם חברת שילוח חיצונית.

חלק נוסף יספק מידע על מקורות המים, האינסטלציה במקום ומערכות האוורור והמינדוף

פרשה טכנית תוגש בטופס המצורף:

 

1. פרטי זיהוי

2. הגדרת מהות העסק לפי צו רישוי עסקים:

* שדה חובה

3. תיאור התפריט המוגש בעסק עם תיאור מפורט של תהליך העבודה של כל פריט

4. מספר המנות המיוצרות ביום לפי ארוחות בוקר, צהריים וערב:

5. פירוט חומרי הגלם לכל פריט מסעיף 3 לרבות כמויות ליום או שבוע, לרבות רשימת ספקים של חומרי הגלם:

6. פירוט נפחי אחסון בקירור או בהקפאה לכל מקרר או מקפיא כמסומן בתכנית העסק:

7. מספר העובדים בעסק לרבות מלצרים (במשמרת):

8. מספר מקומות ישיבה בתוך ומחוץ לעסק:

9. שעות פתיחת העסק:

10. הערות:

Browser not supported