השגה על החלטת נותן אישור
במידה ובעל העסק סבור כי דרישות נותן האישור שגויות-  ניתן לערער עליהן בתוך 30 יום ל"גורם בכיר" במשרד של נותן האישור. 
ניתן למצוא באתר האינטרנט של כל משרד רלוונטי, מי הוא הגורם הבכיר אליו יש לפנות בהשגה. 
הגשת השגה כרוכה בתשלום אגרה בעלות כמו בקשה לרישיון עסק האגרה תשולם לקופת המדינה במקרה של גורם ממשלתי.
במידה והמבקש אינו מוצא את שמו וכתובתו של גורם ההשגה, ניתן לפנות למחלקת רישוי עסקים ולבקש את פרטי הגורם אליו תוגש ההשגה. 

השגה על החלטת רשות  הרישוי 
את ההשגה על החלטת רושת הרישוי יש להגיש למזכירות העירייה.
הגשת השגה על החלטת רשות הרישוי כרוכה בתשלום אגרה בגובה סכום האגרה המשולמת בבקשה לרישיון.

  חשוב: הגשת השגה אינה מתלה את החלטת נותן האישור או רשות הרישוי, אלא אם הוחלט בכתב אחרת.