• מומלץ להיערך כנדרש בהוראות החוק , התקנות והמפרטים לשם הוצאת הרישיון עוד בשלב של התכנון הרעיוני לפתיחת העסק. 
  • לא תמיד ניתן לקבל רישיון לעסק מסוים במקום מסוים. על מנת שלא להיגרר למפח נפש והוצאות כספיות מיותרות ואף להליכים משפטיים- מומלץ  לבדוק את היתכנות קבלת הרישיון וההוצאות הכרוכות בכך, מבעוד מועד.
  • עסקים שונים, נדרשים לאישורים של משרדי ממשלה שונים, "נותני האישור", (על פי הסימון ב + בצו רישוי עסקים). כן יידרש אישור כי העסק מקיים את תכליות דיני התכנון והבניה, ואישור גורמים שונים ברשות המקומית. הגורמים אשר אישורם נדרש לשם קבלת רישיון לעסק ימסרו למבקש עם הגשת הבקשה לרישיון.