לפי תקנות שעת חירום (נגיף הקורונה החדש- הגבלת פעילות), התש"ף-2020, על מחזיק של מקום שפעילותו לא נאסרה בתקנות, להגיש לרשות המקומית, לפני פתיחת המקום, הצהרה חתומה בנוסח הקבוע בתוספת השניה לחוק.

לנוחיותכם, להלן ההצהרות שעל בעלי העסקים להגיש לרשות המקומית, בהתאם לסוגי העסקים:

הצהרת חנות או עסק שאינו מקום למכירת מזון, בית מרקחת, חנות אופטיקה, חנות שעיקר עיסוקה מכירת מוצרי היגיינה, מעבדה לתיקון מוצרי תקשורת ומחשבים

הצהרת מחזיק של מקום פתוח לציבור

הצהרת מספרה או עסק לטיפול לא-רפואי בגוף האדם, לרבות טיפולי רפואה אלטרנטיבית

הצהרת קניון