ברמלי דנילוב אדריכלים 

הפלמ"ח 2

מצב קיים: בנין מגורים, 3 קומות מעל קומת קרקע, 12 יח"ד ו-4 חנויות.

תכנון מוצע: תוספת 2.5 קומות ו-10 יח"ד, תוספת מעלית, מרפסות ותוספת שטח לחנויות.

 

הדמיות:

ברמלי דנילוב אדריכלים