תמונה של בנייניםסטטוס: אושר למתן תוקף

אדריכל צביקה שסל

 

קישור למסמכי התכנית באתר מנהל התכנון

 

מצב קיים: במתחם 3 מבני מגורים מחוברים בגובה 3 קומות על עמודים, סה"כ 36 יח"ד. מבני המגורים הוקמו בתחילת שנות השמונים, מצויים במצב ירוד, ללא ממ"דים וללא מעליות.

 

תכנון מוצע: הקמת שני בנינים בני 16 קומות, סה"כ 144 יח"ד, מתוכן 26 יח"ד קטנות.
בנוסף, שטח מסחרי בקומת הכניסה ו-2.5 מרתפי חניה, שטח ציבורי פתוח לאורך רחוב מבצע קדש.