סטטוס: הסתיים

אדריכל עדן בר

 

הועדה המקומית מלווה את תכניות ההתחדשות העירונית ברח' בן גוריון מזה מס' שנים. מדובר במבנים ישנים ורעועים, ללא מיגון, שיש צורך בחיזוקם ושיפורם לטובת התושבים המתגוררים בהם. הועדה המקומית מעוניינת לקדם תכניות אלו תוך מציאת פתרונות מיטביים לאזור הן מבחינת איכות החיים של הדיירים והן תוך שמירה על המרחב הציבורי ומתן מענה ראוי לנושאי התנועה, שטחי ציבור ונגישות.

במהלך 2015 הוכנה לאזור כולו, ביוזמת העיריה, תכנית צל הקובעת את המתווה התכנוני לעניין תמהיל השימושים, גובה ונפחי בינוי, חתך הרחוב ופריסת השימושים הציבוריים לאורך הרחוב. שלוש התכניות המובאות להלן הינן חלק מראייה כוללת של מערך התכניות הנבחן במסגרת תכנית הצל.

 

הדמיות:

אדר' עדן בר