סימן וי סדנאות להורי המועדוניות בעיר


סימן וי סדנאות להורי הנוער שנפתחו תיקים פלילים כנגדם 


סימן וי סדנאות בנושא מניעת התנהגויות סיכון וסמכות הורית


סימן וי סדנאות בנושא התמכרויות לרשת ולמסכים