פרטי הנכס שבגינו מוגשת הבקשה:
 
 
פרטי מגיש הבקשה:
 
 
זיקה לנכס:
 
הנני בעלים בעל הנכס: (חובה) שדה חובה
הנני מייצג את דיירי הבניין (במקרה של נזילה בצנרת המשותפת של הבניין).
נזילה בצנרת של הנכס הפרטי שלי
נזילה בצנרת המשותפת של הבניין
מד המים הינו: (חובה) שדה חובה
 
הנזילה תוקנה ע"י:
 
בעל מקצוע: מצורפת אסמכתא / חשבונית
Browser not supported