משמר אזרחי.jpe

 

טופס הרשמה מקוון:

 

השכלה: (חובה) שדה חובה

שירות צבאי: (חובה) שדה חובה

שירות לאומי: (חובה) שדה חובה

 

הנני מאשר כי:
1. הנני ללא עבר פלילי
2. מגבלות רפואיות – אני מצהיר/ה בזאת כי אינני חולה בשום מחלה העלולה להשפיע עלי או על פעילות ההתנדבות שלי. 
3. הצהרת סודיות – אני מתחייב/ת לשמור על סודיות מקצועית בכל הקשור למידע אודות התנדבותי ומידע על המוסד בו אני מתנדב.

 

Browser not supported