אתי סומך
מנהלת האגף לשירותים חברתיים
03-5319204
 

האגף לשירותים חברתיים הינו יחידה מקצועית, אשר יעודה מתן שירותים אישיים לפרט, למשפחה ולקהילה לקידום רווחתם של תושבי העיר - מתינוק ועד קשיש, תוך התייחסות ייחודית למגוון הבעיות הנובעות מקשיים פיזיים, רגשיים, תפקודיים ו/או חברתיים.

איכות ומצוינות השירות - מתן שירות ע"י עובדים ברמה אישית ומקצועית גבוהה תוך שמירה על ערכי האדם, קוד האתיקה המקצועית וחוק העובדים הסוציאליים.