גן שלב א  שיזף - רחוב קרן היסוד
גן שלב ב  ארזים - רחוב הארזים
גן שלב ג  אילנות - רחוב רחבת אילן
גן הקומקום - רחוב אלונים
גן השחר - רחוב הרב הרצוג
גן הידידות - רחוב הציונות 4
גן טיפת חלב - רחוב דוד אלעזר
גן הרימון - רחוב הרימון
גן הדקל - רחוב הנשיא 39
גן הנשיא 5 - רחוב הנשיא 5
גן הנשיא 10 - רחוב הנשיא 10
גן הנשיא 15 - רחוב הנשיא 15
גן הנשיא 18 - רחוב הנשיא 18
גן בוני - רחוב הזיתים
גן שדרת העצמאות - רחוב לוחמי הגיטאות
גן מיכה - רחוב רמב"ם 13
גן גולני - רחוב רמב"ם 7
פארק רמון מתחם מרכזי - רחוב בגין מול מספר 7
ספורטק - רחוב עוזי חיטמן
גן אתרוג - רחוב האתרוג
גן השקד - רחוב השקד 2
גינת כושר פארק רמון נתניהו - מתחם רחוב נתניהו
גינת כושר רמת אילן מכבית - רחוב קרן היסוד
גינת כושר פארק רמון בגין - מתחם רחוב בגין
פארק רמון מתחם פעוטות - רחוב בגין
פארק רמון מתחם חדש דרומי - רחוב בגין מול מספר 7
פארק אלקנה - רחוב בגין
פארק דרום גדולים - רחוב יצחק שמיר
פארק דרום קטנים - רחוב יצחק שמיר
גינת כושר ספורטק - רחוב עוזי חיטמן
גן חיטמן - רחוב עוזי חיטמן