מוטי סגל
מנהל אגף חינוך
03-5319288
לימור אונגר
מנהלת משאבי חינוך
03-5319277
זויה טראוב
מנהלת מחלקת גני ילדים
03-5319233
הגר טלר
מנהלת מחלקת פרט - חינוך מיוחד
03-5319220
מור יניב
קצינת ביקור סדיר
03-5319293
שרית סבן
מזכירת האגף
03-5319288
ענת צ'יפרוט
מזכירת מחלקת משאבי חינוך
03-5319246
יפית יצחק
מזכירת המחלקה לחינוך מיוחד
03-5319290
050-2059225