נועם ארוילי
פקיד יערות עירוני
03-5319269

 

פקיד היערות העירוני הינו גוף שבסמכותו להנפיק רישיונות כריתת/העתקת עצים. בעבר התפקיד מולא על ידי פקידי יערות קק"ל. עם אישורו של החוק החדש בשנת 2008 - תיקון 89 לחוק התכנון והבניה - נקבע על ידי משרד החקלאות שתפקיד פקיד היערות יינתן גם למספר ערים בארץ ובהן גבעת שמואל. הימצאות פקיד יערות בגבעת שמואל מאפשר מתן שרות אישי ומהיר לרווחת תושבי העיר.

הנחיות לעבודה בקרבת עצים

מידע נוסף בנושא כריתה והעתקת עצים

פרסום עצים לכריתה / העתקה

טופס תצהיר עצים לשימור במגרש