7.7 עינוג ציבורי
7.7 ו דיסקוטק

 

פריט תיאור העסק  דרישות האגף/מחלקה/גורם רלוונטי  מדיניות העירייה 

7.7 ו

דיסקוטק ראה את פרק 5 בחלק הכללי, העוסק באיכות הסביבה.
הכניסה למבנה הדיסקוטק יהיה מסוג "מבואה אקוסטית". המרחב להשמעת מוסיקה כולל כל מערכות ההגברה הקולית יהיה בחלל פנימי של מבנה העסק וללא פתחים כלפי חוץ. במידה וקיימים פתחים כלפי חוץ, הם חייבים להיות סגורים באופן קבוע ובעלי כושר בידוד אקוסטי גבוה. 
ייתכן ויידרש מבעל העסק להגיש תסקיר אקוסטי מאת אקוסטיקאי מוסמך, שיאשר שהמקום אינו מהווה מטרד רעש לסביבה וייסם  את המלצות התסקיר, במידה ויש כאלו, לאחר שנבחנו ואושרו על ידי היחידה לאיכות הסביבה.
בעל העסק יגיש לאגף איכות הסביבה דו"ח שהוכן על ידי יועץ אקוסטי מוסמך המוכיח שהעסק עומד בתקנות למניעת מפגעים (רעש בלתי סביר), התש"ן-1990.
מותר רק באזור תעסוקה שיאושר על ידי אגף הנדסה בכפוף לשימושים בתב"ע.
שעות פעילות מופיעות בחלק הכללי.