עדכוני רישום  לשנת תשע"ט – מחלקת פרט חינוך מיוחד לילדים עם צרכים מיוחדים

1. רישום לכיתה א במסגרת חינוך רגילה:

ילדים המסיימים גן עיכוב התפתחותי/שפתי / תקשורתי ומיועדים לחינוך רגיל בהמלצת וחתימת פסיכולוג הגן והסכמת הורים.  

הגננת תעביר למחלקת פרט ולהורים את האישור החתום בנושא זה.

ההורה מוזמן להגיע עם האישור למחלקת פרט ויקבל הפנייה לבית הספר.
הרישום מתבצע במזכירות בתי הספר - בתאריכים  17/01/2018-06/02/2018 ע"פ מגזר ואזורי רישום.

 

מגזר דתי:

א. משפחות משכונת רמת הדר - שייכים לבית ספר זבולון 
ב. משפחות מרחבי גבש - שייכים לבית ספר נריה
משפחות מרחבי העיר, המעוניינים להירשם לביס על אזורי – תורני – יפנו למזכירות ביס מנחם. 

 

מגזר חילוני:

א. משפחות משכונת רמת אילן – שייכים באזור רישום לביס בן גוריון
ב. משפחות מרחבי גבש – שייכים באזור רישום לביס יגאל אלון

 

ועדות שילוב:

א. ילד המסיים גן עיכוב התפתחותי / שפתי זכאי לשעות שילוב בבית הספר וההורה מוזמן במעמד    
הרישום לבקש ועדת שילוב .

ב. ילד המסיים גן ASD תקשורתי זכאי לשעות שילוב של סייעת ולצורך כך מוזמן במעמד הרישום 
לבקש ועדת שילוב בנושא.

 

2. רישום לגנים רגילים:

א. ילדים המסיימים גן עיכוב התפתחותי/שפתי / תקשורתי ומיועדים לגן חינוך רגיל
בהמלצת וחתימת פסיכולוג  הגן ובהסכמת ההורים,
הגננת תעביר למחלקת פרט ולהורים את האישור החתום בנושא זה .
ההורה מוזמן להגיע עם האישור למחלקת פרט ולבצע רישום לגן חינוך רגיל,
ילדם זכאי לוועדת שילוב לדון בעניינו לגננת שיח או לסייעת על רקע תקשורתי.
בתאריכים  17/01/2018-06/02/2018. (השיבוץ נעשה על ידי מנהלת מחלקת הגנים)

 

א. ילדים שעדיין אין החלטה לגבי המשך דרכם גם כן מוזמנים לבצע רישום, בתאריכים  17/01/2018-06/02/2018 לשריון מקום.
ועד תאריך 10/04/2018 יש צורך בהמלצה וחתימת של פסיכולוג הגן והסכמת הורים למעבר לגן רגיל או להישארות בגן מיוחד. ההורה יוזמן להגיע לאגף החינוך מחלקת פרט לביצוע רישום  עם האישור הנדרש
שיקבל בגן. (כפי שפורט בסעיף א).

 

ב. ילדים הממשיכים בגנים מיוחדים הרישום לגביהם מתבצע במהלך חודש מאי במחלקת פרט-חינוך מיוחד.

 

3. רישום ושיבוץ במסגרות המשך חינוך מיוחד לשנת תשע"ט

רישום שיבוץ וקליטה של ילדים הזקוקים למסגרות חינוך מיוחדות  בשנה הקרובה : כיתה מיוחדת או בית ספר כוללני מיוחד , הטיפול בנושא מתקיים במהלך מאי + יוני + יולי ובהתאם להנחיות מעודכנות במחלקת פרט-חינוך מיוחד ברשות.

אנא הודיעו להורים בהתאם . ניתן להדפיס ולתלות בלוח הגן.