מבצע עדכון ניידים לחירום

תושבים יקרים, עדכנו את מספר הנייד, ובזמן חרום
נעביר אליכם מידע חיוני ב-SMS

לעדכון מספר הנייד יש לשלוח מייל אל הכתובת הבאה בצירוף שם מלא: dovrut@givat-shmuel.muni.il