"כל מה שילד צריך הוא מבוגר אחד שיאמין בו" (הרב שלמה קרליבך)

הרשות הלאומית לביטחון קהילתי היא תחת המשרד לביטחון פנים ובשיתוף עם העיריה הביטחון הקהילתי בעיר מקדיש מאמצים רבים בהרחבה ובהעצמה של פעילויות ותוכניות מניעה 
הניתנות בחינוך הפורמלי והבלתי פורמלי וכן בפעילויות ובהקניית ידע להורים.
דוג' -יצירת סיירת הורים עירונית.

השנה בכל גני החובה בעיר הרוויחו הילדים עם הוריהם את ההצגה: "יעל שומרת על גופה" של יעל פדר בנושא מוגנות מינית לגיל הרך, מסר עצום שיכול להציל  לילדים רכים כל כך.

הושקעו משאבים רבים ביצירת יום הכשרה עירוני לכל פעילי תנועות הנוער בעיר בנושא: זיהוי מצבי מצוקה אצל החניכים וקבלת ארגז כלים ראוי על מנת שיצליחו להתמודד עם אתגרי הזמן ולהעלות את החוסן הנפשי.

מידי שנה אנו מעשירים צוותים מקצועיים כדוג': מנהיגות נוער, בלניות, צוותי הגיל הרך.
אנו פועלים להעשרת צוותי ההוראה בעיר במטרה להרחיב את הידע בתחום המניעה על פי הצורך הנדרש .
פעלנו לטובת הדרכת הורים עירונית  בקהילה לתקשורת מקרבת בגיל ההתבגרות ובהדרכה מותאמת תהליכית להורי מועדוניות בעיר.

אנו לקראת כנס "מתבגרים ואתגרים" שמיועד לאנשי מקצוע בעיר בחינוך הפורמלי והבלתי פורמלי,שפ"ח רווחה חינוך שפ"י אכיפה וביטחון  שתנחה אותו הגברת רות גנאל ,בחרתי ליצור אותו בהיבט המניעתי מתוך דאגה לרווחתם הנפשית והחברתית של בני הנוער, בעזרתו נבנה אסטרטגיה עירונית משותפת בהתמודדות עם אתגרי הנוער תוך שיתוף פעולה וחיבור בין הגורמים השונים.

התוכנית הלאומית לביטחון קהילתי עוסקת ב-5 תחומים עיקריים: ביטחון, רווחה, חינוך, פנאי וקהילה.
החזון שלנו: יצירת תוכנית מוגנות ומניעה אפקטיביות תוך חיבור לנוער על מנת שנצליח ליצור השפעה ארוכת טווח ולמגר תופעות אנטי חברתיות מקלקלות.

בנימה אישית – 
מי שמעונין להשפיע טוב צריך לבוא ממקום אוהב ומקבל, להיות פנוי לשיח בגובה העניים עם בני הנוער, לגלות מעורבות וערנות בחייהם, להיות המבוגר המשמעותי שמאמין בהם ויהיה לצדם ומתוך אמונה זו אנו מגייסים מדריכי מוגנות לבתי הספר העל היסודיים בעיר, וכך יחד נוכל ליצור קהילה מנצחת!


"לב טוב מכריע את כל זה, לב טוב מכריע" 
לב טוב חשוב יותר אמר החוזה מלובלין  ברכינה לנער שישב לצדו .
חום הלב חזק וחשוב מן הידע , עמוק ונסתר ככל שיהיה
(רבי יעקב יצחק הלוי הורוויץ שחי בתחילת המאה התשע עשרה). 


מרסיאנו שלומית – מנהלת הרשות לביטחון קהילתי בגבעת שמואל / עירונית 

חברת המועצה מירי אברג'יל  יושבת ראש הוועדה למיגור אלימות סמים ואלכוהול והתוכנית למניעת אובדנות