רשת אספקת מי השתיה ביישוב שלך, מהווה חלק ממערכת אספקה ראשית הכוללת מערכת הובלה ואגירה של מים.

 

מערכת אספקת מי השתיה בישראל מהווה תמהיל של מספר מקורות מים ברמה

 

ארצית ויישובית המגיעים מספקי המים וכוללת מתקני שאיבה, טיפול, הובלה, מדידה, אגירה וניטור של מים. ​

 

הקש כאן על מנת לקבל תמונת מצב על איכות המים של רשת האספקה בגבעת שמואל

 

תכניות אב - מים, ביוב וניקוז