לשמש "עיניים של העירייה" על מנת לגלות מפגעים או חריגות אשר בטיפול ואכיפה של יחידות העירייה השונות וגילוי ערנות לחפצים חשודים ובטחון כללי.
אגף הפיקוח אוכף את חוקי העזר העירוניים, והארציים בהתאם למדיניות העירייה, סדרי העדיפויות ופניות תושבים.